Zuma Пират

вашата цел е да завладявате другите острови. За целта трябва да преминавате препядствията, а те са да премахнете всички топки, който прииждат. За да се премахнат топките трябва да станат минимум три от един цвят една до друга.